Instruktion Träningsansvarig

Träning får aldrig förekomma utan träningsansvarig.
Träningsansvarig kan även vara familjemedlem över 18 år.

 Öppning av anläggningen

 • Tisdagar och torsdagar kl 16.00-20.00, och söndagar 12-17, samt söndagar 10-12 för olicensierade och licenstagning.
 • Kontrollera att medlemmarna har betalt sin medlemsavgift.
 • Icke medlemmar betalar 300 sek per träningstillfälle. Betalkortsmaskinen finns i klubbhuset
 • Klubbens Swishnummer för betalning är 123 204 84 29
 • Ta fram träningspärmen, och ansvara för att samtliga förare skriver in sig i närvarolistan. Både medlemmar och gäster.

Flaggor

 • Plocka fram gul, grön och målflagga som används vid träningspasset.
 • Klassindela enligt klassindelningen nedan så det tydligt framgår vilka klasser som kör tillsammans. 

Säkerhet

 • Du ansvarar för säkerheten på banan under träningen iklädd orange varselväst. Se till att banans däckkedjor ligger på rättplats, och att banan är utan anmärkning. Kontrollera så att alla förare har giltig förarlicens. Alla kartar måste uppfylla SBF:s reglemente gällande säkerhet, utrustning och montering. Indela träningsgrupperna så att klasserna inte blandas om risk finns för olyckor i form av för stora hastighetsskillnader.
 • Det ska alltid finnas en brandsläckare vid utsläppet.

Ordning och reda

 • Träningsvakt ansvarar för att Kristianstad Karting Klubbs och SBF:s miljöpolicy följs. Miljömattor och uppsamlingskärl ska användas vid mekaninkerplatserna i depån. Alla deltagare sorterar sitt avfall enligt instruktioner. Depåområdet ska hållas rent och snyggt i allmänhet. Träningsvakt kan vid behov kommendera sysslor som träningsvakten ansvarar för om arbetet blir för stort eller tidskrävande för att träningsvakten ska kunna återupphålla säkerheten.
 • Din uppgift som träningsansvarig är att se till att träningen fungerar på ett säkert och smidigt sätt för alla som är på banan. Både ”egna förare”, ”gästande förare” och ”hyrkarts förare”. Tänk på att du är klubbens ansikte utåt mot de gäster som kommer till banan, så att dessa känner sig välkomna, trivs och känner att de vill komma tillbaka. Din sociala roll och att hjälpa ”nya medlemmar” att hitta rätt kan inte nog understrykas.

Utbildning prova-på

 • Vid träningstider på söndagar tillkommer följande uppgifter mellan 10,00 – 12,00
 • Rulla ut klubbens Cadetti från garaget och placera den synligt för eventuellt nya medlemmar som kommer och vill prova på. Detta gäller enbart dagar markerade med ”Kids Club – Prova på”.
 • Eventuellt ta hjälp av någon kunnig medlem som finns på plats.        
 • OBS: personer som provar på, skall registreras i pärmen före provkörning.

Avslutning

 • Att utrustning som används är återställd och placerad på sin plats
 • Dagsrapporten ifylld och underskriven, räkna kassan så det stämmer med dagsrapporten.
 • Att dörrar och grindar är låsta.

OBS: Det lämpar sig inte att träningsvakten samtidigt som man har ansvar för tränande förare själv tränar, eller har ansvar för en medlem som tränar. Vid träningsdagar då det är osedvanligt få förare kan det dock medges träning.  Dock inte så det påverkar organisationen, eller så man inte kan ta emot de inkommande tränande.

 

För dom som känner att det är för mycket kartar på banan och för högt tempo så hänvisar vi till träning på tisdagar och torsdagar då det i regel är färre antal och tränar.

Antalet kartar som samtidigt får vara på banan och inte får överstigas är: Cadetti 15 st, övriga 36 st. Är det fler kartar så måste uppdelning ske. 

Träning ska ske klassvis i pass om 10-15 min enligt nedanstående grundregel:

Alternativ 1:
Grupp 1 – Cadetti
Grupp 2 – Micro/Mini/J60
Grupp 3 – S125/J125/OK/OKJ/KZ2/DD2

Alternativ 2:Grupp 1 – Cadetti
Grupp 2 – Micro/Mini
Grupp 3 – J60
Grupp 4 – S125/J125/OK/OKJ/KZ2/DD2

Alternativ 3:
Grupp 1 – Cadetti
Grupp 2 – Micro/Mini/J60
Grupp 3 – S125/J125/OK/OKJ
Grupp 4 – KZ2/DD2

Alterntiv 1 är det vi alltid eftersträvar att använda. Det är träningsansvarig som gör bedömningen vilket alternativ som används och detta kan förändras under dagen beroende på belastning.

Vid hög belastning så är det i första hand alternativ 2, skulle det vara många stora kartar och litet antal små så kan alterntiv 3 användas.

Är det inga Cadetti och tränar så utgår det gruppen.