Anmälan som träningsansvarig 2023/2024 görs på denna länken senast 28 feb 2023.

Sen länken för information om träningsansvariga. I kalendern finns även alla träningstillfälle inlagda.

Information angående träningsansvar:

  • Välj 2 grönmarkerade dagar
  • När alla dagar är tagna öppnas dagar ”efter säsong” och dubbelbemanning Söndagar
  • Fyll i ditt telefonnr längst ut till höger i arket
  • Kids Club på söndagar 10:00-12:00 ingår också i träningsansvaret. Kids Club är varje Söndag som det är märkt ”Kids Club” i kalendern. Dock enbart dagar som är markerade med ”Kids Club – Prova på” som det är prova på med klubbens kartar och dessa söndagar kommer någon ur styrelsen närvara utöver träningsansvariga. 
  • När ni valt 2 dagar kommer ni att få instruktion för träningsansvar och övrig nödvändig information