Anmälan som träningsansvarig 2024/2025 görs på denna länken senast 28 feb 2024.
Observera att länken innehåller både information om träningsansvar 2023/2024 och 2024/2025, för att välja dagar för 2024/2025 väljer ni det längst ner i filen, för att se information om träningsansvariga resterande del av 2023 och början på 2024 så väljer man 2023/2024

I kalendern finns även alla träningstillfälle inlagda.

Information angående träningsansvar:

  • Välj 2 grönmarkerade dagar
  • När alla dagar är tagna öppnas dagar ”efter säsong” och dubbelbemanning Söndagar
  • Fyll i ditt telefonnr längst ut till höger i arket
  • Kids Club på söndagar 10:00-12:00 ingår också i träningsansvaret. Kids Club är varje Söndag som det är märkt ”Kids Club” i kalendern. Dock enbart dagar som är markerade med ”Kids Club – Prova på” som det är prova på med klubbens kartar och dessa söndagar kommer någon ur styrelsen närvara utöver träningsansvariga. 
  • När ni valt 2 dagar kommer ni att få instruktion för träningsansvar och övrig nödvändig information