Möt vår styrelse

Här presenterar vi dom  personer som leder och utvecklar klubben idag och som tillsammans med övriga medlemmar och andra frivilliga funktionärer får vår verksamhet att rulla.

Styrelsen

Peter Hägg

Ordförande

0709959666

info@kristianstadkarting.se

Ola Persson

V. Ordförande

0708365661

ola.persson43@gmail.com

Jonas Kvist

Sekreterare

0730436637

jonas.m.kvist@gmail.com

Nina Orrgren

Kassör
nina.anterwing@hotmail.com

Ledamöter

Marcus Schön

Ledamot

0705685578

marcus.schon@me.com

Billy Åkebrink

Ledamot

0738098461

billy.akebrink@hotmail.com

Kim Teirikko

Ledamot

0735269698

data.post@hotmail.com

Yngve Persson

Ledamot

0722524990

yngve@uscr.se

Mikael Gustavsson

Suppleant

0708888470

mikael@lennyhill.se

Joakim Gyllin

Suppleant

0708632876

jockegyllin@gmail.com

Richard Rohlin

Suppleant

0735534265

rohlin1@hotmail.com

Övriga

Revisor 

Revisor

Anders Hjärner

Benny Kristiansson

Revisor

Anders Hjärner

Revisor

Benny Kristiansson

Kontaktpersoner organisation 2022

Tävlingskommitté COTF 2022
Tävlingskommitté EM 2022
Tävlingskommitté GF/SKCC 2023
Sponsring
Avtal & Uthyrning av anläggningen
Licensfrågor-Nya licenser
Frågor rörande klubben
Ekonomi
Medlemsinformation
Licensfrågor – Befintliga licenser
Prova på
Banan
Miljönsvarig
Hyrkart

Jörgen Andersson
Jörgen Andersson
Peter Hägg
Peter Hägg
Peter Hägg
Peter Hägg
Peter Hägg
Nina Orrgren
Ola Persson
Ola Persson
Peter Hägg
Billy Åkebrink
Marcus Schön
Christian Göransson
0709-959666
0709-959666
0709-959666
0709-959666

race@kristianstadkarting.se
race@kristianstadkarting.se
info@kristianstadkarting.se
info@kristianstadkarting.se
info@kristianstadkarting.se
info@kristianstadkarting.se
info@kristianstadkarting.se
nina.anterwing@hotmail.com
ola.persson43@gmail.com
ola.persson43@gmail.com
info@kristianstadkarting.se
billy.akerbrink@hotmail.com
marcus.schon@me.com
info@kristianstadhyrkart.se

Tävlingskommitté COTF 2022

Jörgen Andersson
race@kristianstadkarting.se

Tävlingskommitté EM 2022

Jörgen Andersson
race@kristianstadkarting.se

Tävlingskommitté GF/SKCC 2022

Kim Teirikko
data.post@hotmail.com

Sponsring

Peter Hägg
0709-959666
info@kristianstadkarting.se

Avtal & Uthyrning

Peter Hägg
0709-959666
info@kristianstadkarting.se

Licensfrågor-Nya licenser

Peter Hägg
0709-959666
info@kristianstadkarting.se

Frågor rörande klubben

Peter Hägg 
0709-959666
info@kristianstadkarting.se

Ekonomi

Nina Orrgren
nina.anterwing@hotmail.com

Medlemsinformation

Ola Person
ola.persson43@gmail.com

Licensfrågor – Befintliga licenser

Ola Person
ola.persson43@gmail.com

Prova på

Stephan Lesniak
snlk@telia.com

Banan

Billy Åkerbrink
billy.akerbrink@hotmail.com

Miljönsvarig

Marcus Schön
marcus.schon@me.com

Hyrkart