Möt vår styrelse

Här presenterar vi dom  personer som leder och utvecklar klubben idag och som tillsammans med övriga medlemmar och andra frivilliga funktionärer får vår verksamhet att rulla.

Styrelsen

Peter Hägg

Ordförande

0709959666

info@kristianstadkarting.se

Ola Persson

V. Ordförande

0708365661

ola.persson43@gmail.com

Jonas Kvist

Sekreterare

0730436637

jonas.m.kvist@gmail.com

Nina Orrgren

Kassör
nina.anterwing@hotmail.com

Ledamöter

Patrik Thygesson

Ledamot

0708730151

thygesson@gmail.com

Niclas Söderlund

Ledamot
niclas@soderlund.org

Kim Teirikko

Ledamot

0735269698

data.post@hotmail.com

Yngve Persson

Ledamot

0722524990

yngve@uscr.se

Mikael Gustavsson

Suppleant

0708888470

mikael@lennyhill.se

Joakim Gyllin

Suppleant

0708632876

jockegyllin@gmail.com

Övriga

Revisor 

Revisor

Anders Hjärner

Benny Kristiansson

Revisor

Anders Hjärner

Revisor

Benny Kristiansson

Kontaktpersoner organisation 2024

Tävlingskommitté COTF 2024
Tävlingskommitté EM 2024
Tävlingskommitté GF/SKCC 2024
Sponsring
Avtal & Uthyrning av anläggningen
Licensfrågor-Nya licenser
Frågor rörande klubben
Ekonomi
Medlemsinformation
Licensfrågor – Befintliga licenser
Prova på
Banan
Miljönsvarig
Hyrkart

Peter Hägg
Peter Hägg
Peter Hägg
Peter Hägg
Nina Orrgren
Ola Persson
Ola Persson
Peter Hägg
Yngve Persson
Jonas Kvist
Christian Göransson
0709-959666
0709-959666
0709-959666
0709-959666

info@kristianstadkarting.se
info@kristianstadkarting.se
info@kristianstadkarting.se
info@kristianstadkarting.se
info@kristianstadkarting.se
info@kristianstadkarting.se
info@kristianstadkarting.se
nina.anterwing@hotmail.com
ola.persson43@gmail.com
ola.persson43@gmail.com
info@kristianstadkarting.se
yngve@uscr.se
jonas.m.kvist@gmail.com
info@kristianstadhyrkart.se

Tävlingskommitté COTF 2024

Peter Hägg
info@kristianstadkarting.se

Tävlingskommitté EM 2024

Peter Hägg
info@kristianstadkarting.se

Tävlingskommitté SKCC/GF 2024

Magnus Hedman
info@kristianstadkarting.se

Sponsring

Peter Hägg
0709-959666
info@kristianstadkarting.se

Avtal & Uthyrning av anläggningen

Peter Hägg
0709-959666
info@kristianstadkarting.se

Licensfrågor-Nya licenser

Peter Hägg
0709-959666
info@kristianstadkarting.se

Frågor rörande klubben

Peter Hägg 
0709-959666
info@kristianstadkarting.se

Ekonomi

Nina Orrgren
nina.anterwing@hotmail.com

Medlemsinformation

Ola Person
ola.persson43@gmail.com

Licensfrågor – Befintliga licenser

Ola Person
ola.persson43@gmail.com

Prova på

Peter Hägg
info@kristianstadkarting.se

Banan

Peter Hägg
info@kristianstadkarting.se

Miljönsvarig

Jonas Kvist

Hyrkart

Christian Göransson
kristianstadhyrkart.se
info@kristianstadhyrkart.se