Kallelse och dagordning årsmöte (2022)

Kallelse till årsmöte för föreningen Kristianstad Karting Klubb Datum: 2023-02-11Tid: 12:00Plats: Åsum Ring Dagordning årsmöte 20230211 § 1 Mötets öppnande § 2 Val av mötesordförande § 3 Val av mötessekreterare § 4 Val av personer att justera protokollet § 5 Godkännande av dagordning § 6 Fastställande av röstlängd § 7 Årsmötets behöriga utlysande § 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse § 9 Revisionsberättelse och …

Kallelse och dagordning årsmöte (2022) Läs mer »