Extra träningsdagar vecka 16 2024

Extra träningsdagar vecka 16 Torsdag-Söndag 18-21 April.

Torsdag 18 April extra 10:00-16:00
Alla klasser välkomna. Hyrkarten har vartannat pass vid bokning eller Drop in.
Träning fördelas: Cadetti,hyrkart, små kartar, hyrkart,stora kartar, hyrkart.
Ordinarie träning 16:00-20:00

Fredag 19 April extra 10:00-18:00
Alla klassser välkomna, hyrkarten öppnar 12:00 och har vartannat pass vid bokning eller drop in.
Träningen fördelas: 10:00-12:00 Cadetti,små kartar, stora kartar.
12:00-18:00: Cadetti,hyrkart,små kartar, hyrkart,stora kartar, hyrkart osv. (en bokning i dagsläget 15:00-15:40)

Torsdag och Fredag, blir det inte fler bokningar på hyrkarten eller drop in så är banan tillgänglig för träning även under ”hyrkartens pass”.

Lördag 20 April extra 10:00-17:00.
Endast för klasserna Micro,Mini,J60, OK,OKJ,J125,S125, KZ2 och DD2. Dvs ej för Cadetti under Lördagen.
Vartannat pass kommer att vara hyrkart under hela dagen.
Små kartar kör XX:15 och stora kartar kör XX:45 under hela dagen.

Söndag 21 April Ordinarie träning 12:00-17:00.