Prova på och tisdags träningar med tränare under 2023

Några nyheter för året gällande Prova på/hyra kartar och tränarledda träningar på tisdagar.

Tisdagsträningarna nedan kommer det att finnas tränare för dom mindre barnen i Cadetti, Micro, Mini och J60 samt nybörjare i dom större klasserna, detta kommer Oskar Kvist och Wille Källström att hålla i. Aktiviteter för dom mer erfarna förarna planeras också under året och kommuniceras senare.
Tisdagar med tränare 16:00-20:00: Vecka 14, Vecka 15, Vecka 17, Vecka 18, Vecka 19, Vecka 20, Vecka 21, Vecka 22, Vecka 24, Vecka 25, Vecka 26, Vecka 27, Vecka 28, Vecka 30, Vecka 31, Vecka 32, Vecka 33, vecka 34,  Vecka 36, Vecka 37, Vecka 38, Vecka 39, Vecka 40, Vecka 41.

Information om Prova på 2023:
För att försöka ge en möjlighet att prova på Karting innan man själv väljer att köpa vad som krävs erbjuder klubben prova på ca en gång i månaden under säsong Mars-Oktober. Lämplig ålder ca 7-13 år för att nå fram i karten och inte vara för stor för den.

Söndagar för prova på 2023 är: Söndag v.12, v.16, v.22, v.26, v.30, v.34, v.39, v.43. 
Anmälan görs till Stefan Lesniak:  snlk@telia.com

För prova på används våra Junior hyrkartar som även finns till uthyrning under hyrkartens öppettider som finns på kristianstadhyrkart.se. Vi erbjuder gratis prova på vid ett tillfälle på Söndagarna  ovan och efter anmälan får man en 10 minuters tid tilldelad mellan 10 och 12. 
Önskar man prova ytterligare så kan man bli medlem i klubben och anmäla sig till ytterligare ett prova på tillfälle via Stefan.

Efter 2a tillfället så är det dags för att ta licens vilket klubben hjälper till med, sen får ni tillgång att träna på Tisdagar, Torsdagar och Söndagar 12-17 med egen kart. Är ni inte riktigt redo för att köpa egen kart och den utrustning som krävs så erbjuder vi att hyra en kart på Tisdagar 16-20 med både mekaniker hjälp och coachning till föraren. 7-10 år så hyr man en Cadetti och 10-13 år Micro/Mini. Efter att hyrt Cadettin vid 1 eller flera tillfälle och vi känner att barnet är redo för nästa steg så kan man hyra Micro från 8 år.

Önskar man hyra kart på tisdagar eller vid andra tillfälle (Torsdag eller Söndag) så kan detta bokas med Wille Källström och Oscar Kvist som är dom som ansvarar för uthyrning för Prova på. 
Oscar Kvist – oscar.kvist@gmail.com – 0723/932115
Wille Källström – wille.kallstrom.racing@gmail.com

Kostnad för att hyra racekart med mekaniker och tränare:
Cadetti:
Tisdagar 16:00-20:00 – 500:-
Torsdagar 16:00-20:00 – 1000:-
Söndagar 12:00-17:00 – 1250:-

Micro:
Tisdagar 16:00-20:00 – 750:-
Torsdagar 16:00-20:00 – 1250:-
Söndagar 12:00-17:00 – 1500:-

För äldre barn, 14 år och uppåt finns möjlighet att hyra Rotax Junior, för att göra detta krävs dock erfarenhet av karting tidigare alternativt dokumenterat bra tider med hyrkart under hyrkartens öppettider. Tider under 1:12,00 krävs och att personalen sett att man framför karten på ett säkert sätt. Diskussion och bokning av detta sker med Oscar eller Wille.